Матеріально-технічна база школи

Школу засновано у 1985 році (будівля складається з 4-х поверхів, проектна потужність – 1176 учнів). Загальна площа всіх приміщень 6116,10 кв.м.

Адміністрація школи разом із колективом працівників та батьків учнів постійно працює над удосконаленням матеріально-технічної бази, підтриманню її в робочому стані.

Виконуються капітальні та поточні ремонти, є висновки державної санітарно-епідеміологічної служби про відповідність приміщень вимогам санітарних норм і правил, дозвіл пожежної частини, протоколи замірів опори ізоляції електромережі.

У приміщенні школи 14 кабінетів для учнів 5-11 класів, 12 кабінетів для учнів 1-4 класів. Також у школі функціонують: 1 кабінет фізики, 1 кабінет хімії, 1 кабінет біології, 1 кабінет географії, 2 кабінети іноземних мов, 3 кабінети основ інформатики та обчислювальної техніки, 3 майстерні.

Кожен навчальний кабінет має паспорт, в якому відображені загальні санітарно-гігієнічні умови приміщення кабінету, організація робочих місць, режим роботи кабінету, перелік методичної літератури, дидактичний та роздатковий матеріал, наочні посібники та технічне обладнання, постійні і змінні експозиції, в більшості кабінетів систематизовано навчально-методичне забезпечення.

Всі кабінети, де проводяться навчальні заняття, відповідають Положенню про навчальні кабінети загальноосвітніх навчальних закладів, яке затверджене наказом МОН України за № 601 від 20.07.2004 р., Державним санітарним правилам і нормам влаштування, утримання загальноосвітніх навчальних закладів та організації навчально-виховного процесу, які погоджені листом МОН України від 05.06.2001 р. за № 1/12-1459, в них створені необхідні умови для занять.

Навчально-методичне забезпечення дозволяє в повному обсязі виконувати навчальні програми, за якими працює колектив учителів школи.

Усі навчальні приміщення мають доступ до мережі Інтернет та можливість використання вільної зони Wi-Fi.

У школі є актова зала, бібліотека з читальним залом, спортивна зала, фітнес-зала, кімната школяра, народознавчий музей «Берегиня», група продовженого дня (ігрова кімната, спальня), методичний кабінет, кабінет психологічної служби, бухгалтерія, їдальня, медичний кабінет, плавальний басейн.

З метою чіткої організації режиму дня, який відповідає віковим нормам учнів, збереження здоров’я й попередження харчових та інфекційних захворювань, у школі організовано гаряче та буфетне харчування учнів 1-11-х класів у шкільній їдальні. Число посадкових місць у їдальні – 180.

Медичне обслуговування учнів у навчальному закладі здійснюється медсестрою. Медичний кабінет розташований на 1 поверсі, повністю забезпечений необхідними медикаментами, зроблений ремонт.

 До 1-го поверху є безперешкодний доступ дітей з інвалідністю. При вході до школи облаштовано дзвінок.

Бібліотечний фонд нараховує художніх книг – 8999, навчальних підручників – 8485, періодичних видань – 7.

Матеріально-технічна база школи (таблиця)