Неділя
18-11-18
06:32
Наші помічники.
Нам виповнилось..
Фільм про школу
Так ми працюємо!
ЗОШ №5 I-III ступенів м.Володимира-Волинського
Головна » Файли » Колосков С.Ю. » Колосков С.Ю.

Урок фізики узагальнення та систематизації знань (Колосков С. Ю. 2018)
07-11-17, 17:08

План-конспект

7-А

Тема: Повторення матеріалу про роботу, потужність і енергію.

Мета:

а) освітня: узагальнення та систематизація знань учнів про механічну роботу, потужність механізмів, види та перетворення енергії з одного виду в інший, основні одиниці вимірювання роботи, потужності та енергії, формулювання закону збереження енергії.

б) розвиваюча: перевірка набутих учнями навичок застосовувати свої знання на практиці при розв’язуванні задач; умінь за допомогою фізичного експерименту довести правильність сформульованого твердження і вміння користуватися лабораторним обладнанням.

в) виховна: виховати в учнів екологічний аспект щодо проблеми збереження чистоти навколишнього середовища (альтернативні джерела енергії); економічний аспект виховання(перехід людства на дешевші та невичерпні види палива); акуратність, активність, організованість в роботі на уроці, послідовність у виконанні дій.

Обладнання: штатив лабораторний, сталеві кульки різної маси, похилий жолоб, дерев’яний брусок, лінійка, динамометр.

Тип уроку: Узагальнення та систематизація знань.

Використана література:

 1. Сиротюк В. Д. Фізика: підруч. для 7 кл. загальноосвіт. навч. закл./-Київ: Ґенеза, 2015.-240 с.: іл
 2. Коршак Є. В. та інші. Фізика, 7 кл.: Підруч. для серед. загальноосвіт. шк.- Київ, Ірпінь: ВТФ „Перун”- 1998.-160 с.
 3. Перышкин А. В. , Родина Н. А. Физика: Учеб. для 7 кл. сред. шк. – М.: Просвещение, 1989.-175 с.
 4. Оноприенко О. В. Проверка знаний, умений и навыков учащихся по физике в средней школе: Кн. для учителя. - М.: Просвещение, 1988.-128 с.
 5. Полетило С. А. Групова діяльність учнів у навчальному процесі з фізики. – Луцьк: Волинське обласне редакційно-видавниче підприємство „Настир’я”, 1992.-147 с.
 6. Гончар О. Дидактичні матеріали для тематичного контролю знань з фізики. 7 клас. – Тернопіль: Підручники і посібники, 2003.-112 с.

План уроку

1. Організація класу (1 хв)

2. Актуалізація опорних знань (7-10 хв)

а) Що таке механічна робота?

б) Від чого залежить значення роботи?

в) Які одиниці роботи?

г) Що називають енергією? Які тіла мають енергію?

д) Які тіла мають потенціальну енергію?

е) Як обчислити потенціальну енергію тіла, піднятого над Землею?

є) У чому проявляється відносний характер потенціальної енергії?

ж) Чому рухоме тіло може виконувати роботу?

з) Яка енергія називається кінетичною?

і) Від яких фізичних величин залежить значення кінетичної енергії тіла?

ї) Сформулювати закон збереження механічної енергії. В чому його суть?

к) Навести приклади перетворення потенціальної енергії в кінетичну.

л) Що є мірою перетворення енергії?

м) Якими перетвореннями енергії супроводжується хід годинника?

н) Чи завжди стала швидкість виконання роботи?

о) Яка фізична величина називається потужністю?

п) Як обчислити потужність?

р) Яка основна одиниця потужності?

с) Чому потужність пов’язана зі швидкістю руху?

т) Наведіть приклади різної швидкості виконання роботи.

у) Як розрахувати роботу, знаючи потужність?

 1. Групова діяльність учнів за роздатковим матеріалом. Обговорення і виконання завдань учнями. (10-13 хв)
 2. Підсумок. (2 хв)
 3. Самостійна робота учнів за роздатковим дидактичним матеріалом. (20-25 хв)

6. Домашнє завдання § ......, задачі .......

 

 

Конспект уроку

В.: На сьогоднішньому уроці ми з вами маємо узагальнити свої знання про механічну роботу, енергію і потужність, бо саме ці поняття повсякчас супроводжують людину у її житті, в побуті, на виробництві і тому недаремно вводяться вже з першого року вивчення навчального курсу фізики, тобто починаючи з 7-го класу. Надалі (в старших класах) ви знову ж – таки зустрінетесь з ними для більш детального вивчення.

А зараз ми з’ясуємо, як саме ви засвоїли і володієте знаннями, пов’язаними з вивченим матеріалом про роботу, потужність і енергію на основі усного опитування.

В.: Що таке механічна робота?

ОВУ: Механічна робота – це фізична величина, яка характеризується наявністю сили, під дією якої тіло переміщується.

В.: Від чого залежить значення роботи?

ОВУ: Значення роботи залежить від значень сили і шляху, на якому діє ця сила.

В.: Які одиниці роботи?

ОВУ: Для вимірювання роботи використовують спеціальну одиницю – джоуль.

В.: Що називають енергією? Які тіла мають енергію?

ОВУ: Енергія – це фізична величина, що показує, яка робота може бути виконана під час переміщення тіла. Якщо тіла перебувають у такому стані, що під час їхнього переміщення може бути виконана робота, то про них кажуть, що воно мають енергію.

В.: Які тіла мають потенціальну енергію?

ОВУ: Потенціальну енергію мають нерухомі тіла, під час переміщення яких може бути виконана робота.

В.: Як обчислити потенціальну енергію тіла, піднятого над Землею?

ОВУ: За допомогою формули .

В.: У чому проявляється відносний характер потенціальної енергії?

ОВУ: Наприклад, одне й те саме підняте над Землею тіло матиме різні значення потенціальної енергії. Це залежить від того, відносно якої поверхні (стол, дна шахти чи поверхні Землі) визначають енергію.

В.: Чому рухоме тіло може виконувати роботу?

ОВУ: Тому що таке тіло має певну кінетичну енергію.

В.: Яка енергія називається кінетичною?

ОВУ: Енергія, яку має рухоме тіло називається кінетичною.

В.: Від яких фізичних величин залежить значення кінетичної енергії тіла?

ОВУ: Кінетична енергія залежить від швидкості і від маси тіла.

В.: Сформулювати закон збереження механічної енергії. В чому його суть?

ОВУ: Сума потенціальної і кінетичної енергій ізольованого тіла в будь-який момент часу залишається сталою. Механічна енергія тіла залишається сталою.

В.: Навести приклади перетворення потенціальної енергії в кінетичну.

ОВУ: М’яч, впущений з рук; стиснута або розтягнута пружина.

В.: Що є мірою перетворення енергії?

ОВУ.: Мірою перетворення одного виду енергії в інший є робота.

В.: Якими перетвореннями енергії супроводжується хід годинника?

ОВУ: Відбувається перетворення потенціальної енергії накрученої пружини в кінетичну енергію годинникового механізму, а разом з тим стрілок годинника.

В.: Чи завжди стала швидкість виконання роботи?

ОВУ: Для різних випадків ця величина різна.

В.: Яка фізична величина називається потужністю?

ОВУ: Під потужністю слід розуміти швидкість виконання роботи або роботу, виконану за одиницю часу.

В.: Як обчислити потужність?

ОВУ: .

В.: Яка основна одиниця потужності?

ОВУ: Для вимірювання потужності використовується одиниця ват.

В.: Чому потужність пов’язана зі швидкістю руху?

ОВУ: .

В.: Як розрахувати роботу, знаючи потужність?

ОВУ: .

 

Групова діяльність учнів за роздатковим матеріалом.

1. Розрахувати, яку механічну роботу ви здійснюєте, коли рівномірно проходите 1 км шляху по горизонтальній дорозі. Розрахунки записати у зошит.

Вказівка: Людина, яка рівномірно іде по рівному горизонтальному шляху, здійснює приблизно 0,05 тої роботи, яка була б необхідна для підняття цієї людини на висоту, що дорівнює довжині шляху.

 

 

 

2. Продемонструвати на досліді, від яких величин залежить значення кінетичної енергії тіла. Для проведення досліду використати наступне обладнання: похилий жолоб, сталеві кульки різної маси, дерев’яний брусок, штатив.

 

 

 

3. Перекреслити в зошит таблицю і заповнити її:

 

Фізична величина

Літера, якою позначена фізична величина

Одиниця фізичної величини

Формула для розрахунку

Найменування

Позначення

Момент сили

 

Робота

 

Потужність

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. На однаковій висоті знаходяться дерев’яний і залізний бруски рівних розмірів. Який з двох брусків володіє більшим значенням потенціальної енергії? Відповідь обґрунтувати, розрахунки записати у зошит.

 

 

 

5. Чи можуть два тіла з різною масою володіти однаковим значенням кінетичної енергії? При якій умові? Відповідь обґрунтувати, розрахунки записати у зошит.

 

 

 

6. Перелічити відомі вам види альтернативних джерел енергії. В чому переваги використання таких джерел? Відповідь оформити в зошиті.

 

 

 

7. У якій річці – гірській чи рівнинній – кожен кубічний метр води, що тече, володіє більшою кінетичною енергією? Чому?

 

 

8. Користуючись динамометром і лінійкою, визначити роботу, яка виконується під час переміщення бруска на 1 м по горизонтальній поверхні.

 

 

 

Самостійна робота учнів.

 

 

Робота, потужність, енергія.

Самостійна робота Варіант 1

Рівень 1

 1. Для виконання механічної роботи силою достатньо...

а) тільки дії сили; б) тільки наявності переміщення; в) коли діє сила і тіло переміщується.

2. Якими одиницями вимірюється робота?

а) ньютонами; б) джоулями; в) ватами.

3. Вираз для обчислення потужності має вигляд...

а) б) в)

Рівень 2

 1. Яку енергію відносно Землі має освітлювальний ліхтар, що висить на стовпі?

а) кінетичну; б) потенціальну; в) енергія відсутня.

2. Під час падіння тіла потенціальна енергія...

а) збільшується; б) зменшується; в) не змінюється.

 1. Які перетворення енергії відбуваються під час пострілу з лука?

 

Рівень 3

 1. Двигун кімнатного вентилятора має потужність 35 Вт. Яка робота виконується вентилятором за 10 хв?
 2. Виразіть у кіловатах і мегаватах наступні потужності: 2500 Вт; 100 Вт.

Рівень 4

На яку висоту кран підняв залізну балку довжиною 0,5 м і площею поперечного перерізу 1000 см2, якщо він виконав роботу 46 кДж?

 

 

 

 

Робота, потужність, енергія.

Самостійна робота Варіант 2

Рівень 1

 1. Чи виконується механічна робота тоді, коли на тіло діє сила, але немає переміщення?

а) так; б) ні; в) іноді.

2. Яку енергію мають усі рухомі тіла?

а) кінетичну; б) потенціальну; в) внутрішню.

3. Вираз для обчислення потенціальної енергії тіла, піднятого над Землею, має вигляд...

а) б) в)

Рівень 2

 1. Два злитки різних металів (алюміній і свинець) мають однакові об’єм і швидкість. У якого з них менша кінетична енергія?

а) алюмінієвого; б) свинцевого; в) однакова.

 1. Кінетична енергія залежить від...

а) шляху і швидкості; б) маси і швидкості; в) сили і швидкості.

3. Яку енергію має сталева закручена пружина?

Рівень 3

 1. Яку силу розвиває кит, якщо він рухається зі швидкістю 36 км/год і його потужність - 1275 кВт?
 2. Виразіть у ватах наступні потужності: 0,05 Мвт; 5 кВт.

Рівень 4

Як зміниться кінетична енергія космічного корабля, якщо його швидкість збільшиться удвічі, а маса зменшиться у 4 рази?

 

Категорія: Колосков С.Ю. | Додав: машина
Переглядів: 99 | Завантажень: 0
Всього коментарів: 0